!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Välkommen till Brf Solgränd

Styrelsen

Styrelsens uppgift

Styrelsens arbetar under året med förvaltningen av den gemensamma fastigheten.

Målet är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen kopplade till boendet och arbetet styrs i stora drag av föreningens stadgar och svensk lagstiftning, bl.a. bostadsrättslagen och lagen om ekonomiska föreningar.

Styrelsens sammansättning

Styrelsen finns idag beskriven i stadgarna. Förslag på ändring av dessa är bifogad kallelse till den ordinarie föreningsstämman 2018. 

Sittande styrelse från 2018-06-28

Styrelsens aktuella sammansättning är enligt nedan:

Fredrik Allywood Ordförande
Stefan Nilsson Bitr. Ordförande
Jenny Öhrwall Sektreterare
Thomas Wolff Kassör
Christoffer Rundberg Fastighetsansvarig
Karin Blad Adjungerad
Eva Broberg Suppleant
Margreth Johansson Suppleant

Kontakta styrelsen

Det enklaste sättet att ta kontakt med styrelsen är att skicka e-post till adress styrelsen@brfsolgrand.se.

Styrelsen har dessutom ett postfack på Lillgårdens gränd 3 (c/o Öhrwall) där det också går bra att lämna meddelanden.

Observera att direkta tekniska problem avseende fastigheten och dess utrustning ska göras direkt enligt trapphusanslaget.

Webbansvarig

Logga in

Glömt lösenordet?

Cookies

Sitemap

Webbversion